Portland Hill dækket af snesevis af sorte sække i SU's klimaforandringer

Hvilken Film Skal Man Se?
 

Portland Hill er blevet efterladt tildækket i snesevis af sorte affaldssække efter SU's erklæring om en klimanødsituation i et forsøg på at gøre studerende opmærksomme på universiteternes bidrag til energi og forurenende affald.

Udstillingen af ​​skraldeposer, der er ildevarslende placeret uden for SU'en, repræsenterer den skadelige miljøeffekt, som universitetet kan have, stod der på et skilt foran poserne.

En plakat placeret i bunden af ​​bakken forklarede, at det spredte affald i sorte affaldssække var 'svarende til Uni's produktion på 6 timer af 2.100 kg affald.'Billedet indeholder sandsynligvis: Elektronik, Tekst

Et skilt, placeret i bunden af ​​bakken, giver en kort opsummering til forvirrede tilskuere. Det lyder:

Læg mærke til skraldeposerne på Portland Hill?

Det svarer til Uni's output på 6 timer af 2.100 kg affald

Hvilket summerer til over 3000 tons om året

'Vægten af ​​et slagskib!

Vi er nødt til at handle nu for at reducere vores påvirkning.

Universitetets noget foruroligende opvisning repræsenterer den fælles indsats, som kampagnen skal føre videre.

Beslutningen om erklære en klima- og økologisk nødsituation blev lavet den 7. november, hvilket tvang universitetet til at afsætte yderligere ressourcer til at tackle nødsituationen og stræbe mod en bæredygtig fremtid.